“Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Enerdomek (*) tratatzen dituela eta datuak babesteko kontaktua RGPD@enerdom.net dela, honako helburu posible hauekin:

* Lanpostu hutsak hautatzeko prozesua izapidetzea, enplegu-eskaeraren kasuan.

* Gainerako komunikazioetarako kontsultak eta gorabeherak kudeatzea.

Bidali diguzun dokumentazioa konfidentzialtasun osoz tratatuko da, eta eskaintza honek aurrera egiten ez badu, etorkizunean egin dakizkigukeen lan-eskaeretarako mantenduko da, salbu eta zuk bertan behera uzteko eskatzen baduzu. Bere ardurapean geratzen da datuak zehaztea eta eguneratzea.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko, mugatzeko, eramateko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu RGPD@enerdom.net helbidean, NANaren kopiarekin batera eskaera idatzia aurkeztuz.

Era berean, kontrol-agintaritza eskudunari erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzula jakinarazten dizugu.

Baimen hau edozein unetan erreboka daiteke. Horretarako, aurretik adierazitako helbidera jo beharko da idatziz, behar bezala jaso dela egiaztatzeko edozein bide erabiliz. Horri dagokionez, jakinarazten dizugu errebokazio horrek ez duela eraginik izango zure baimena kendu aurretik egindako tratamenduaren eta/edo lagapenaren baliozkotasunean eta/edo zilegitasunean.

Informazioa

Aholkularitza energetiko globala. Eraginkortasunean liderra, kontrolean eta automatizazioan.

– Aurreztea eta eraginkortasuna.
– Ibilgailu elektrikoa.
– Energia-kudeaketa.
– Erreklamazioak.
– Autokontsumoa.
– Laguntzak.

Kontaktua

Copyright © 2024, Ingeniería Enerdom by Julio Iturre.